Sesje rozwojowe z FRIS®.

logo Partner FRIS

Opis FRIS®.

Przeprowadzamy indywidualne oraz zespołowe sesje rozwojowe z wykorzystaniem Modelu FRIS®. Jest to narzędzie diagnostyczno-rozwojowe wykorzystywane do prostego i trafnego przedstawienia różnych sposobów percepcji i wykorzystywania informacji, reagowania i rozwiązywania problemów. Model dzieli się na cztery perspektywy: fakty, relacje, idee oraz struktury. Ich nasilenie określa Styl Myślenia, czyli naturalne silne strony umysłu, a także Styl Działania, czyli najskuteczniejszy sposób reakcji czy też postawy, które przybliżają do osiągnięcia celu.

Korzyści z badania FRIS®.

 • poznanie swojego Stylu Myślenia i Stylu Działania,
 • świadomość swoich naturalnych, mocnych stron,
 • zauważenie i zaakceptowanie swoich długich ogonów, czyli słabości poznawczych,
 • poprawa komunikacji ze współpracownikami,
 • zwiększenie efektywności pracy w zespole oraz zarządzania nim,
 • poznanie narzędzi usprawniających pracę nad zadaniami i projektami,
 • odkrycie ścieżek rozwoju zawodowego i osobistego przynoszących najwięcej spełnienia,
 • przybliżenie do osiągania Stanu Flow w realizacji zadań zawodowych i osobistych,
 • rozpoznanie sytuacji, których lubimy unikać, a następnie zrozumienie, na jakich etapach wszelkich przedsięwzięć i spraw istnieje niebezpieczeństwo zatrzymania lub wycofania.

Zainteresowała Cię usługa?

Etapy realizacji badania FRIS®e.

Rodzaje usług z wykorzystaniem FRIS®.

W naszym portfolio znajdują się:

 1. Sesja indywidualna FRIS®, dzięki której:
  • poznasz swój sposób myślenia, co pozwoli Ci zaakceptować Twoje silne strony,
  • zrozumiesz jak działa Twój umysł, jakie są jego naturalne, wyjątkowe predyspozycje,
  • dowiesz się skąd wynikają Twoje problemy w relacjach z innymi ludźmi oraz otrzymasz wskazówki jak budować porozumienie z innymi,
  • zidentyfikujesz obszary, które przynoszą Ci satysfakcję, przez co łatwiej zaplanujesz swój rozwój zawodowy i osobisty.

Cena badania indywidualnego FRIS® wynosi 369 zł brutto.

Częścią usługi jest przygotowanie dedykowanego Raportu Indywidualnego FRIS® oraz konsultacje (online lub stacjonarnie we Wrocławiu) z omówieniem wyników i rekomendacjami – przykładowy Raport Indywidualny FRIS®.

 1. Sesja zespołowa FRIS®, dzięki której:
  • dowiecie się jakie typy zadań przynoszą Wam większą satysfakcję, a co za tym idzie efektywniejszą pracę,
  • poznacie różnorodność poszczególnych osób, co ułatwi Wam osiągnięcie synergii w zespole,
  • odróżnicie swoje Style Myślenia, co pozwoli na lepszą komunikację i zapobieganie konfliktom,
  • dopasujecie poszczególne osoby do odpowiednich zadań i projektów.

Cena badania zespołowego FRIS® jest każdorazowo ustalana z klientem i zależy przede wszystkim od ilości uczestników.
Częścią usługi jest przygotowanie dedykowanego Raportu Zespołowego FRIS® oraz konsultacje (online lub stacjonarnie we Wrocławiu) z omówieniem wyników i rekomendacjami – przykładowy Raport Zespołowy FRIS®.

Proces FRIS®.

Jednym z powodów, który przyciąga liderów i właścicieli firm do wdrożenia modelu w swoich organizacjach jest Proces FRIS®. Polega on na skutecznym i kompleksowym zarządzaniu dowolnym procesem w firmie. Jest on prosty w dostosowaniu do realiów każdego działu oraz całej organizacji. Proces FRIS® składa się z trzech etapów:

 1. INICJOWANIE – moment tworzenia nowych koncepcji i wizji, odważne wyjście poza istniejące normy, wykorzystując kreatywność i oryginalność myślenia. W tym etapie dominują osoby o stylu myślenia WIZJONERA.
 2. PRZYGOTOWANIE – gdzie surowe koncepcje są konkretyzowane i planowane. Wymaga to umiejętności zarządzania informacjami, analizy szans i zagrożeń oraz racjonalnego myślenia. Na tym etapie najlepiej sprawdzą się osoby o stylu myślenia BADACZA.
 3. DZIAŁANIE: ZADANIA I LUDZIE – realizacja celów firmy. ZADANIA to praktyczna strona działalności, wymagająca efektywności i priorytetów, a styl myślenia ZAWODNIKA jest tu kluczowy. Natomiast obszar LUDZI koncentruje się na komunikacji, relacjach i rozwoju zespołu, gdzie umiejętności PARTNERA są niezwykle istotne.

Dodatkowe informacje.

Narzędzie FRIS® zostało opracowane zgodnie ze standardami tworzenia testów psychometrycznych. Bazuje ono na badaniach populacji w Polsce, w związku z czym jest ono osadzone w specyficznym dla kraju kontekście społeczno-kulturowym. Kwestionariusz FRIS® został przebadany na wszystkich etapach tworzenia, a jego rzetelność (wskaźnik Alfa Cronbacha: ∝=0,82-0,88), a także trafność (teoretyczna, kryterialna i fasadowa) zostały udowodnione przeprowadzonymi analizami.

Badania satysfakcji odbiorców FRIS® pokazują, że jest on doceniany za trafność, przejrzystość oraz przydatność. Średnia ocena na podstawie ponad 1600 recenzji klientów dotyczących Raportu indywidualnego FRIS® wyniosła aż 4,7 (w skali 1-5). Szczegółowe opinie można przeczytać pod linkiem – Opinie FRIS®.

Każda z sesji rozwojowych jest bogata w praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem angażujących materiałów szkoleniowych. Sprawia to, że badanie jest przyjazne, twórcze i ciekawe dla uczestników. Raporty czytelnie prezentują wyniki sesji oraz przedstawiają wskazówki w dalszym działaniu. Ich analiza odbywa się na spotkaniu z Trenerką, która uzupełnia badania o spersonalizowane rekomendacje. Więcej szczegółowych informacji na temat FRIS® można uzyskać w przewodniku – Poznaj FRIS®.

Zainteresowała Cię usługa?