Warsztaty „Lean Manufacturing” dla studentów Politechniki Łódzkiej.

Opis zrealizowanego szkolenia.

W dniach 21-25.11.2022, na zlecenie Politechniki Łódzkiej, zrealizowaliśmy dla 13 studentów Wydziału Mechanicznego 5-dniowe warsztaty z tematyki „Lean Manufacturing”. Szkolenie obejmowało praktyczne warsztaty z narzędzi Lean Management w symulowanej fabryce maszyn budowlanych oraz warsztaty 5S na stanowisku warsztatowym. Uczestnicy jako dużą wartość dodaną wyróżnili nie tylko elementy wiedzy technicznej, ale przede wszystkim miękkie aspekty związane z wdrażaniem zmian w środowisku pracy. Za realizację szkolenia otrzymaliśmy od klienta referencje.

Program zrealizowanego szkolenia.

 • Wprowadzenie do Lean Manufacturing – geneza
 • Lean – podstawowe pojęcia i korzyści
 • Narzędzia Lean Management: JIT, Kanban, Kaizen, SMED, Mapowanie strumienia wartości (VSM), Six Sigma, Zarządzanie Wizualne
 • Alternatywne sposoby zarządzania produkcją: Push, Pull, Supermarket, One-piece-flow, produkcja seryjna vs produkcja małymi partiami
 • Symulacja fabryki maszyn budowlanych – optymalizacja produkcji i stanowisk pracy
 • Wartość dodana vs marnotrawstwo – analiza przypadku
 • Symulacja fabryki maszyn budowlanych – alternatywne sposoby zarządzania produkcją
 • Problemy z organizacją miejsc pracy
 • Czym jest 5S?
 • 5S – analiza przypadku
 • 6S
 • Implementacja 5S (praktyczne wdrożenie) – planowanie, podejście projektowe
 • Implementacja 5S (praktyczne wdrożenie) – audyt i analiza strat w obszarze
 • Implementacja 5S (praktyczne wdrożenie) – wdrożenie
 • Implementacja 5S (praktyczne wdrożenie) – systematyka, tablica 5S, zarządzanie wizualne
 • Narzędzia wspomagające rozwiązywanie problemów: 5 x Why, Diagram Ishikawy – analiza przypadków
 • Opór w procesie wdrażania zmian – analiza przypadku
 • Zarządzanie zmianą
 • Narzędzia wspomagające zarządzanie zmianą: lista zadań, rejestr zmian (issue backlog)

Opinie uczestników szkolenia.

W ankiecie poszkoleniowej uczestnicy w skali od 1 do 5 ocenili następująco poszczególne elementy szkolenia:

 • 4,85 – dobór programu
 • 4,77 – przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce
 • 4,77 – materiały szkoleniowe
 • 4,85 – organizacja szkolenia
 • 4,92 – merytoryczne przygotowanie trenera (Miłosz Biniecki)
 • 4,77 – umiejętność przekazywania wiedzy przez trenera (Miłosz Biniecki)
 • 4,85 – zaangażowanie i chęć udzielenia pomocy przez trenera (Miłosz Biniecki)

Uczestnicy na pytanie „W czym przydała lub przyda Ci się nabyta na szkoleniu wiedza i zdobyte umiejętności?” udzielili m.in. poniższych odpowiedzi:

 • „Przyda się w przyszłej pracy, w końcu rozjaśniło mi się jak powinno wyglądać to w praktyce, a nie tylko na kartce.”
 • „Przyda się w życiu codziennym, w projekcie na studia, do pracy magisterskiej, możliwe, że w pracy, mam nadzieję że również w przypadku założenia własnej firmy.”
 • „W przyszłej pracy lub podczas prowadzenia własnej firmy.”
 • „W pracy w zespołach zajmujących się planowaniem i realizacją projektów.”
 • „W podejmowanej przeze mnie pracy, ale też w przygotowaniu się na uczelnię czy codziennym życiu.”
 • „W obecnej firmie i na studiach.”

Uczestnicy na pytanie „Czy poleciłabyś/poleciłbyś szkolenia prowadzone przez DevelopTech innym? Dlaczego?” udzielili m.in. poniższych odpowiedzi:

 • „Ależ oczywiście. Zwłaszcza szkolenie prowadzone przez Miłosza. Super, równy gość, wprowadzający mega luźną i przyjazną atmosferę. Szkolenie nie jest nudne i zachęca do aktywnego uczestnictwa. Dodatkowy plus za zabawy dodające energii :)”
 • „Poleciłbym, ponieważ wiedza teoretyczna uzupełniana była przykładami z życia, a realizowane ćwiczenia świetnie pokazywały jak przedstawione metody działać mogą w praktyce.”
 • „Tak, wiele przydatnych informacji, wszystko rzetelnie i jasno przekazane, dużo przykładów które obrazują problemy.”
 • „Tak, świetnie przygotowane szkolenie, dużo praktycznej wiedzy i realnych przypadków użycia.”
 • „Tak, miła atmosfera, brak presji i stresu, ciekawe przedstawienie tematu, dzięki czemu można było zobaczyć teorie w praktyce.”

Zainteresowało Cię szkolenie?