Warsztaty 5S – organizacja i optymalizacja stanowisk pracy.

Opis warsztatów.

5S to nie tylko porządek na hali produkcyjnej lub magazynowej, to nie tylko stworzenie tablic cieni, czy ładne kuwety na regałach. 5S to ciągły proces, związany z optymalizacją, zwiększeniem bezpieczeństwa i porządku w firmie oraz przede wszystkim wymagający zaangażowania pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Wdrożenie rozwiązania lean management, jakim jest 5S, to również często walka z nawykami lub oporem pracowników. Z tego powodu na naszych szkoleniach nie skupiamy się tylko i wyłącznie na przekazaniu wiedzy, pozostawiając uczestników samych sobie. Podczas warsztatów 5S przeprowadzimy pełne wdrożenie 5S w wybranym obszarze pilotażowym. Wspieramy naszych klientów w pełnych procesach wdrożeniowych 5S w firmach, uświadamiając naszych klientów z jakimi problemami mogą się spotkać podczas całego procesu.

Dla kogo.

 • Firmy produkcyjne
 • Działy techniczne, utrzymania ruchu
 • Firmy zainteresowane optymalizacją pracy i zwiększeniem bezpieczeństwa i wydajności oraz wdrożeniem narzędzi lean
 • Firmy mające problem z: miejscem na magazynie, brakami w magazynach części zamiennych, utrzymaniem porządku, np. po audytach
 • Firmy rozpoczynające przygodę z lean management

Miejsce warsztatów.

 • Stacjonarnie w siedzibie klienta – cała Polska

Czas trwania warsztatów.

 • 1 dzień szkoleniowy, 8 godzin szkoleniowych
 • 2 dni szkoleniowe, 16 godzin szkoleniowych
 • 3 dni szkoleniowe, 20 godzin szkoleniowych

Cele szkoleniowe.

 • Rozpoczęcie procesu wdrażania 5S w firmie
 • Wdrożenie systemu 5S w wybranych obszarach pilotażowych
 • Zdobycie wiedzy o tym czym jest metoda 5S i poznanie jej etapów
 • Nabycie świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze stosowania metody w swoim środowisku pracy
 • Poznanie dobrych praktyk 5S
 • Nabycie umiejętności wdrażania 5S w swoim środowiska pracy
 • Nauczenie się stosowania narzędzi wspomagających wdrożenie narzędzi Lean w firmie
 • Nabycie świadomości dotyczącej oporu w procesie zarządzania zmianą
 • Zdobycie wiedzy o zarządzaniu zmianą i traktowaniu zmiany jako projekt

Harmonogram warsztatów.

 • Gra szkoleniowa „Fabryka maszyn budowlanych”
 • Usprawnienia systemu produkcyjnego
 • Produkcja seryjna a produkcja jednej sztuki
 • Problemy z organizacją miejsc pracy
 • Rodzaje marnotrawstwa
 • Korzyści z wdrożenia metody
 • 5 etapów procesu
 • Planowanie
 • Zespół wdrażający
 • Wyznaczanie obszarów pilotażowych
 • Karta projektu
 • Szkolenie pracowników
 • Analiza strat w obszarze
 • Audyt stanu obecnego
 • Kampania czerwonych kartek
 • Metoda czerwonego pola
 • Rejestr czerwonych kartek
 • Przykładowe narzędzia
 • Zarządzanie wizualne
 • Wdrożenia z firm z różnych branż
 • FIFO, LIFO, FEFO
 • Checklista sprzątania
 • Dobre praktyki
 • Procedury
 • Instrukcje stanowiskowe
 • Powielanie standardów
 • Tablica 5S
 • Audyt 5S
 • Karta audytu
 • Sortowanie/selekcja
 • Systematyka
 • Sprzątanie
 • Standartyzacja
 • Samodyscyplina i Samodoskonalenie
 • Czym jest zmiana?
 • Zarządzanie zmianą w projektach
 • Rejestr zmian
 • Modelowe zarządzanie zmianą

Metody szkoleniowe.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów przy wykorzystaniu poniższych metod:

 • wdrożenie w miejscu pracy
 • symulacyjna gra szkoleniowa „Fabryka maszyn budowlanych”
 • praca w grupach
 • praktyczne ćwiczenia
 • analiza przypadków
 • dyskusja

Zainteresowało Cię szkolenie?