Szkolenie – Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy.

Opis szkolenia.

W dzisiejszych czasach pełnych zmian, wielu bodźców i nieprzewidzianych sytuacji, nie da się wszystkiego zaplanować, a znalezienie czasu na wszystkie sprawy prywatne i zawodowe to nie lada wyzwanie. Na to jak jesteśmy efektywni w życiu codziennym wpływa wiele czynników m.in.: stres, nasze nawyki, umiejętność planowania i organizowania. Z myślą o tym powstał ten warsztat, w którym dowiesz się jak funkcjonować w zmiennym środowisku, redukować stres, zmieniać nawyki, zwiększać swoją wydajność, a także nauczysz się jak skutecznie organizować wszelkie sprawy w domu, pracy i zespole.

Dla kogo.

 • Pracownicy na każdym poziomie firmy i organizacji
 • Wszyscy chcący zwiększyć swoją efektywność w życiu prywatnym, pracy lub zespole
 • Osoby chcące poprawić umiejętności związane z planowaniem, priorytetyzacją, dążeniem do celów
 • Osoby chcące wdrożyć zmiany w swoim życiu prywatnym lub zawodowym

Miejsce szkolenia.

 • Stacjonarnie – cała Polska
 • Online

Czas trwania szkolenia.

 • 1 dzień szkoleniowy, 8 godzin szkoleniowych
 • 2 dni szkoleniowe, 16 godzin szkoleniowych

Cele szkoleniowe.

 • Nabycie wiedzy z zakresu zarządzania sobą w czasie
 • Poznanie swojej perspektywy postrzegania czasu
 • Nabycie wiedzy na temat stresu: czym jest, skąd się bierze, jak go redukować i jak wpływa na efektywność osobistą
 • Poznanie mechanizmu funkcjonowania, wzmacniania, zmiany i kształtowania nawyków
 • Nabycie świadomości wpływu negatywnych nawyków dnia codziennego na efektywność osobistą
 • Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących identyfikowania i eliminowania czasopożeraczy
 • Nabycie świadomości wagi stawiania celów w planowaniu i umiejętności ich definiowania
 • Poznanie metod skutecznego planowania w pracy i życiu prywatnym
 • Nabycie umiejętności związanych z planowaniem, organizowaniem i efektywnością osobistą
 • Poznanie metod wspomagających wybór priorytetów

Harmonogram szkolenia.

 • Czas jako osobisty kapitał
 • Korzyści z lepszej organizacji
 • Perspektywy postrzegania czasu
 • Krzywa wydajności dobowej
 • Krzywa zakłóceń
 • Eustres i dystres
 • Jak stres oddziałuje na efektywność osobistą?
 • Objawy stresu
 • Czynniki redukujące stres i zwiększające naszą wydajność
 • Czym jest nawyk?
 • Kluczowy nawyk
 • Mechanizmy wzmacniania nawyków
 • Metody wspomagające pracę z nawykami
 • Czasopożeracze
 • Analiza aktywności w ciągu dnia
 • Eliminacja czasopożeraczy
 • Cel a motywacja
 • Metoda SMART
 • Cele zawodowe i prywatne
 • Nawyki dotyczące planowania (planowanie dzienne, tygodniowe, kwartalne)
 • System planowania czasu 60/40
 • Zasada Pareto
 • Metoda GTD
 • Własne i zespołowe narzędzia planistyczne
 • Sprawy pilne i ważne
 • Macierz Eisenhowera
 • MoSCoW
 • Jak skutecznie zakorzenić zmiany w naszym życiu?
 • O czym należy pamiętać?

Metody szkoleniowe.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów przy wykorzystaniu poniższych metod:

 • praca w grupach
 • praca indywidualna
 • praktyczne ćwiczenia
 • analiza przypadków
 • testy samooceny
 • dyskusja

Zainteresowało Cię szkolenie?