Szkolenie – Zarządzanie projektami.

Dla kogo.

 • Początkujący lub przyszli kierownicy projektu
 • Koordynatorzy projektów
 • Firmy chcące wdrożyć podejście projektowe do pracy

Miejsce szkolenia.

 • Stacjonarnie – cała Polska
 • Online

Czas trwania szkolenia.

 • 2 dni szkoleniowe, 16 godzin szkoleniowych

Opis szkolenia.

Ilu kierowników projektu, tyle sposobów na jego prowadzenie. Metodyk zarządzania projektami jest wiele, narzędzi jeszcze więcej. Które wybrać? Jeżeli stoisz przed takim dylematem lub chcesz poznać metody zarządzania projektem, to nasze szkolenie „Zarządzanie projektami” jest zdecydowanie dla Ciebie. Podczas dwudniowych warsztatów wcielisz się w członka zespołu projektowego i od praktycznej strony poznasz cały cykl życia projektu. Na szkoleniu skupimy się głównie na odpowiednim planowaniu. Przećwiczysz przydatne narzędzia i poznasz pojęcia tematyki zarządzania projektami. Szkolenie bazuje na kaskadowym modelu zarządzania.

Cele szkoleniowe.

 • Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat klasycznych i zwinnych metod zarządzania projektami
 • Poznanie pojęć dotyczących tematyki zarządzania projektami
 • Nabycie umiejętności definiowania wymagań projektu oraz wyznaczania jego celów produktowych i biznesowych
 • Nabycie umiejętności tworzenia karty, struktury i diagramu sieciowego i macierzy odpowiedzialności projektu
 • Nabycie umiejętności analizowania ryzyka projektu i planowania działań zaradczych
 • Poznanie dobrych praktyk zarządzania zmianą, ryzykiem i ewaluacji projektów

Harmonogram szkolenia.

 • Czym jest projekt?
 • Projekt a proces i zadanie
 • Trójkąt projektu
 • Gra szkoleniowa – symulacja projektu
 • Waterfall
 • Cykl życia projektu
 • Problemy projektowe
 • Agile
 • Scrum
 • Scrum Master a kierownik projektu
 • Agile vs Waterfall
 • Hybrydowy model zarządzania
 • Projekt a struktura firmy
 • Sponsor projektu
 • Analiza interesariuszy
 • Wymagania projektu
 • Kluczowe wskaźniki projektu (KPI)
 • Cel biznesowy, produktowy i zakres
 • Karta projektu
 • Przekazanie projektu (Hand over)
 • Spotkanie otwierające (Kick-off)
 • Budowanie harmonogramu
 • Struktura podziału prac (WBS)
 • Diagram sieciowy projektu (PERT)
 • Macierz odpowiedzialności (RACI)
 • Szacowanie budżetu czasu działań projektowych
 • Metoda trzypunktowa
 • Budżet projektu
 • Planning poker
 • Ścieżka krytyczna i bufory czasowe
 • Wyznaczenie ścieżki krytycznej
 • Kamienie milowe
 • Wykres Gantta
 • Plan komunikacji
 • Analiza ryzyka
 • Rejestr ryzyk
 • Monitorowania realizacji projektu
 • Raportowanie działań projektowych
 • Zarządzanie zmianą w projektach
 • Rejestr zdarzeń (Issue log)
 • Analiza priorytetów
 • Tablic Kanban
 • Retrospektywa
 • Przekazanie projektu
 • Lesson learned
 • Ewaluacja projektu

Metody szkoleniowe.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, gdzie uczestnicy wcielają się w rolę zespołów projektowych lub pracują na realnych przypadkach z ich środowiska pracy. Warsztaty prowadzone są przy użyciu następujących metod:

 • gra symulacyjna
 • praca w grupach
 • praca indywidualna
 • praktyczne ćwiczenia
 • analiza przypadków
 • dyskusja

Opinie o szkoleniu.

„Rewelacja, świetny program, swobodna atmosfera, dużo przydatnych rozwiązań. Najlepsze szkolenie, na jakim byłam. Dziękuję!

Kamila, uczestniczka szkolenia

„Szkolenie bardzo ciekawe i mega przydatne.

Łukasz, uczestnik szkolenia

Zainteresowało Cię szkolenie?