Szkolenie – Współpraca międzykulturowa.

Opis szkolenia.

W coraz bardziej zglobalizowanym świecie organizacje cenią pracowników, którzy posiadają kwalifikacje międzykulturowe i potrafią skutecznie poruszać się w środowiskach wielokulturowych. Współpraca międzykulturowa znajduje się więc często wśród najistotniejszych umiejętności miękkich XXI wieku. Wykazując się kompetencjami kulturowymi, stajesz się cennym zasobem w międzynarodowych zadaniach, wielokulturowych zespołach i negocjacjach międzykulturowych. Na szkoleniu nauczysz się dostosowywać swój styl komunikacji, rozpoznawać i interpretować sygnały niewerbalne oraz pokonywać bariery językowe. Dowiesz się jak angażować się we współpracę z osobami z różnych środowisk kulturowych, zyskiwać dostęp do różnych punktów widzenia i podejść do rozwiązywania problemów. Na szkoleniu rozwiniesz kompetencje kulturowe poprzez badanie własnych uprzedzeń kulturowych, założeń i stereotypów. Nauczysz się podchodzić do różnic kulturowych z otwartym umysłem, szacunkiem i ciekawością, wspierając ducha empatii i inkluzywności. Współpraca międzykulturowa umożliwi uczestnikom adaptację i pozytywne zaangażowanie w środowiskach wielokulturowych. Szkolenie pomaga budować mosty i znajdować wspólną płaszczyznę do rozwiązywania konfliktów, sprzyjając bardziej harmonijnemu i produktywnemu środowisku.

Dla kogo.

 • Pracownicy na każdym poziomie firmy i organizacji pracujący w międzykulturowych zespołach
 • Kadra zarządzająca zespołami zróżnicowanymi kulturowo
 • Pracownicy działów HR
 • Osoby pracujące w międzynarodowym środowisku
 • Osoby chcące poszerzyć wiedzę o różnych kulturach
 • Osoby odpowiedzialne za budowanie skutecznej komunikacji międzykulturowej w firmach i organizacjach

Miejsce szkolenia.

 • Stacjonarnie – cała Polska
 • Online

Czas trwania szkolenia.

 • 2 dni szkoleniowe, 16 godzin szkoleniowych

Cele szkoleniowe.

 • Poznanie różnic kulturowych wybranych profili kulturowych
 • Nabycie umiejętność radzenia sobie z negatywnymi stereotypami
 • Wzmocnienie umiejętności efektywnej komunikacji w zróżnicowanych kulturowo zespołach
 • Poznanie różnic w podejściu do pracy zespołowej
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania różnych stylów komunikacyjnych, stosowanie ich w praktyce
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej dopasowywania strategii współpracy do grupy
 • Poznanie różnic w relacjach między kobietami a mężczyznami w poszczególnych profilach kulturowych
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w zróżnicowanych zespołach z uwzględnieniem punktów zapalnych
 • Nabycie umiejętności współpracy w zespołach międzykulturowych i świadomości mocnych stron zespołów wielokulturowych
 • Nabycie świadomości tego jak jesteśmy postrzegani przez inne kultury
 • Kształtowanie wśród uczestników świadomości wartości związanych z poszanowaniem i pozytywnym wykorzystaniem wewnętrznej różnorodności organizacji
 • Poznanie sposobów na tworzenie kultury organizacji sprzyjającej przestrzegania przez wszystkich pracowników ważnych dla firm zasad i wartości oraz wspierającej wymianę wiedzy i doświadczeń między pracownikami z różnych środowisk i kultur
 • Poznanie sposobów i dobrych praktyk w organizacjach wspierających równe traktowanie pracowników (bez względu na pochodzenie, płeć, przekonania itp.), stworzenie strategii odpowiadających potrzebom organizacji

Harmonogram szkolenia.

 • Charakterystyka wybranych profili kulturowych
 • Założenia kulturowe i uprzedzenia
 • Jak jesteśmy postrzegani przez inne kultury?
 • Charakterystyka wybranych profili kulturowych
 • Założenia kulturowe i uprzedzenia
 • Jak jesteśmy postrzegani przez inne kultury?
 • Różne style komunikacyjne
 • Punkty zapalne w komunikacji międzykulturowej
 • Aktywne słuchanie
 • Zasady efektywnej komunikacji w zróżnicowanym środowisku
 • Parafrazowanie
 • Indywidualizm vs kolektywizm
 • Jak inni to robią?
 • Plusy i zagrożenia pracy w międzykulturowych zespołach
 • Asertywne porozumiewanie się
 • Komunikaty w zespole – jak to zrozumieć?
 • Obowiązki i oczekiwania wobec płci w różnych środowiskach
 • Patriarchat vs matriarchat
 • Równy podział obowiązków i przywilejów – czyli jaki?
 • Wypracowanie strategii z uwzględnieniem różnic międzykulturowych
 • Zapoznanie z ideą factfulness
 • Szukanie wspólnych elementów dla każdej kultury

Metody szkoleniowe.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów przy wykorzystaniu poniższych metod:

 • praca w grupach
 • dyskusja
 • studium przypadków
 • symulacja
 • praca indywidualna
 • burza mózgów
 • praktyczne ćwiczenia
 • interaktywne quizy

Zainteresowało Cię szkolenie?