Szkolenie – Rozwiązywanie konfliktów.

Opis szkolenia.

Niezwykle trudne w relacjach międzyludzkich jest reagowanie w sytuacjach konfliktowych. W pracy zawodowej i życiu prywatnym, niejednokrotnie musimy stawić temu czoła, czy to jako przełożony, osoba trzecia czy też jako osoba bezpośrednio zaangażowana w sytuację konfliktową. Bardzo cenną umiejętnością jest radzenie sobie w takich sytuacjach, rozwiązywanie konfliktów i umiejętność reagowania podczas nich. W trakcie warsztatów przejdziemy przez pełen proces zarządzania konfliktem, od diagnozy poprzez odpowiednią naukę reagowania.

Dla kogo.

 • Osoby zarządzające zespołami
 • Kierownicy projektów i zespołów
 • Osoby chcące nauczyć się zarządzać konfliktem
 • Pracownicy na każdym poziomie firmy i organizacji
 • Wszyscy chcący rozwinąć umiejętności komunikacyjne

Miejsce szkolenia.

 • Stacjonarnie – cała Polska
 • Online

Czas trwania szkolenia.

Możliwe warianty:

 • 1 dzień szkoleniowy, 8 godzin szkoleniowych
 • 2 dni szkoleniowe, 16 godzin szkoleniowych

Cele szkoleniowe.

 • Zdobycie wiedzy o strategiach rozwiązywania konfliktów i różnych rodzajach konfliktów
 • Poznanie barier współpracy oraz etapów rozwiązywania konfliktów
 • Nabycie umiejętności diagnozowania sytuacja konfliktowych
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z typowymi sytuacjami konfliktowymi
 • Nabycie umiejętności stosowania parafrazy w dialogu i sytuacjach konfliktowych

Harmonogram szkolenia.

 • Kiedy mamy do czynienia z konfliktem?
 • Jak rozpoznać konflikt?
 • Rywalizacja
 • Unikanie
 • Uległość
 • Kompromis
 • Współpraca
 • Mechanizmy występujące podczas sytuacji konfliktowych
 • Analiza sytuacji konfliktowych
 • Konflikt relacji
 • Konflikt danych
 • Konflikt interesów
 • Konflikt wartości
 • Konflikt strukturalny
 • Bariery współpracy
 • Etapy rozwiązywania konfliktów
 • Błędne sposoby radzenia sobie z konfliktem
 • Diagnoza
 • Procedura reakcji
 • Analiza przypadków
 • Parafraza

Metody szkoleniowe.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów przy wykorzystaniu poniższych metod:

 • praca w grupach
 • praca indywidualna
 • praktyczne ćwiczenia
 • analiza przypadków
 • dyskusja
 • symulacje

Zainteresowało Cię szkolenie?