Szkolenie – Przywództwo, dynamika zespołu, motywacja, delegowanie zadań.

Opis szkolenia.

Świadomość mechanizmów i zjawisk, które występują między ludźmi w grupach i zespołach, jest niezwykle ważna przy zarządzaniu ludźmi. Ten warsztat nie dotyczy tylko przekazania narzędzi, ale właśnie pokazania, co dzieje się między ludźmi na różnych etapach rozwoju zespołów. Podczas praktycznych analiz przypadków i ćwiczeń, poznasz swoje cechy lidera i nauczysz się jak zarządzać skutecznie ludźmi. Zajmiemy się tematyką dynamiki w zespole, przywództwa, motywacji i delegowania zadań.

Dla kogo.

 • Kierownicy, brygadziści, dyrektorzy
 • Osoby zarządzające zespołem
 • Osoby planowane do awansu wewnątrz struktur firmy

Miejsce szkolenia.

 • Stacjonarnie – cała Polska
 • Online

Czas trwania szkolenia.

Możliwe warianty:

 • 1 dzień szkoleniowy, 8 godzin szkoleniowych
 • 2 dni szkoleniowe, 16 godzin szkoleniowych

Cele szkoleniowe.

 • Poznanie różnic między grupą a zespołem oraz między liderem a kierownikiem/szefem
 • Nabycie świadomości dotyczącej skutków perswazji w pracy zespołowej
 • Poznanie etapów formowania się zespołu
 • Poznanie dysfunkcji pracy zespołowej
 • Nabycie umiejętności doboru narzędzi pracy do etapu zespołu
 • Poznanie dobrych praktyk ze świata biznesu
 • Poznanie swoich cech lidera
 • Poznanie wiedzy z zakresu motywacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Nabycie świadomości o czynnikach motywujących do działania i do pracy

Harmonogram szkolenia.

 • Grupa a zespół
 • Kierownik/szef a lider
 • Perswazja
 • Współpraca
 • Formowanie
 • Docieranie się
 • Normowanie
 • Efektywna współpraca
 • Zamykanie
 • Analiza przypadku
 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej
 • Przeciwdziałanie dysfunkcjom
 • Narzędzia poprawiające efektywność pracy w zespole
 • Jakim jestem liderem?
 • 5 poziomów przywództwa
 • Motywacja a demotywacja
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Co nas motywuje do pracy
 • Czynniki i źródła motywacji
 • Motywacja a realizacja zadań
 • Analiza priorytetów a delegowanie zadań
 • Kiedy delegować zadania?
 • Dlaczego ludzie nie chcą wykonywać naszych poleceń?
 • Modelowe delegowanie zadań

Metody szkoleniowe.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów przy wykorzystaniu poniższych metod:

 • praca w grupach
 • praca indywidualna
 • praktyczne ćwiczenia
 • analiza przypadków
 • dyskusja
 • symulacje
 • testy

Zainteresowało Cię szkolenie?