“Uprawnienia energetyczne (elektryczne na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru) dla AMW w Gdyni.

Opis zrealizowanego szkolenia.

W dniach 19-20 października 2023 roku zrealizowaliśmy szkolenie “Uprawnienia energetyczne (elektryczne na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru)”, a naszym Klientem była Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. W ramach dwudniowych warsztatów uczestnicy zyskali wiedzę na temat eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci oraz zasad i warunków wykonywania prac montażowych. Zdobyli także umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku elektryka. Część teoretyczna zawierała nieodłączny element związany z nabyciem świadomości zagrożeń dotyczących pracy przy instalacjach elektroenergetycznych. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy przystąpili do egzaminu na kwalifikacje elektroenergetyczne G1 z zakresu eksploatacji i dozoru. Zdawalność egzaminów wyniosła 100% i wszyscy otrzymali świadectwa kwalifikacji na stanowiskach eksploatacji i dozoru, bez ograniczeń napięciowych, z uwzględnieniem prac kontrolno-pomiarowych.

Przygotowane szkolenie było częścią projektu „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” mającego na celu podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym. Usługa organizacji szkolenia obejmowała również wynajem sali i catering. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia kursu, a także specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe, które pomogą utrwalać zdobytą wiedzę.

Program zrealizowanego szkolenia.

 1. Dokumentacja egzaminacyjna.
 2. Podstawy elektrotechniki.
 3. Bezpieczeństwo elektryczne.
 4. Układy sieci.
 5. Zasady budowy urządzeń elektroenergetycznych.
 6. Aparatura elektroenergetyczna.
 7. Rodzaje kabli.
 8. Ochrona przeciwporażeniowa.
 9. Zasady organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
 10. Przykładowe pytania na egzamin.

Opinie uczestników szkolenia.

W ankiecie poszkoleniowej uczestnicy w skali od 1 do 5 ocenili następująco poszczególne elementy szkolenia:

 • 5,0 – realizacja zaplanowanego szkolenia,
 • 5,0 – dobór programu szkolenia do grupy,
 • 5,0 – przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce,
 • 5,0 – przygotowanie materiałów szkoleniowych,
 • 5,0 – przygotowanie merytoryczne trenera (Miłosz Biniecki),
 • 5,0 – umiejętność przekazywania wiedzy przez trenera (Miłosz Biniecki),
 • 5,0 – zaangażowanie i chęć pomocy uczestnikom przez trenera (Miłosz Biniecki).

Uczestnicy na pytanie „Jaka jest Twoja opinia o szkoleniu?” odpowiedzieli między innymi:

 • „Rzeczowe, praktyczne, fachowe”
 • „Bardzo wysoki poziom”

Z kolei na pytanie „W czym przydała lub przyda Ci się nabyta na szkoleniu wiedza i zdobyte umiejętności?” uczestnicy udzielili między innymi poniższych odpowiedzi:

 • „W przyszłej pracy na statku”
 • „W służbie, pracy na statku i w porcie”

Powyższe opinie pokazują, że kwalifikacje elektroenergetyczne mogą przydać się w różnych aspektach pracy elektryka – nie tylko przy domowych lub przemysłowych instalacjach elektrycznych, ale także na morzu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia i gratulujemy zdobycia uprawnień. Życzymy dalszych sukcesów i mamy nadzieję, że szkolenie zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane w życiu zawodowym!

Zainteresowało Cię szkolenie?