Szkolenie – Komunikacja interpersonalna.

Opis szkolenia.

Choć od czasów komunikowania się przez gołębie pocztowe dzielą nas setki lat, a dzisiaj żyjemy w dobie rewolucji technologicznej wpływającej na sposoby komunikowania się, to mimo to jest parę rzeczy, które w komunikowaniu międzyludzkim nie zmieniły się aż tak bardzo. Zarówno dziś, jak i przed laty, każdy z nas inaczej odbiera sygnały ze świata, inaczej je interpretuje i analizuje. Podobnie sprawa ma się z krytycznym wypowiadaniem i przyjmowaniem uwag – wciąż mało kto potrafi lub lubi to robić. Podczas warsztatów przekonamy się jak każdy z nas odbiera komunikaty i czy odpowiedzialne jest za to trzecie albo czwarte ucho. Sprawdzimy, czy możliwe jest przekazanie informacji zwrotnej tak, by u naszego rozmówcy nie zniknął z twarzy uśmiech.

Dla kogo.

 • Pracownicy na każdym poziomie firmy i organizacji
 • Osoby pracujące z klientem
 • Wszyscy chcący rozwinąć umiejętności komunikacyjne i zyskać swobodę podczas udzielania informacji zwrotnej

Miejsce szkolenia.

 • Stacjonarnie – cała Polska
 • Online

Czas trwania szkolenia.

 • 1 dzień szkoleniowy, 8 godzin szkoleniowych

Cele szkoleniowe.

 • Znajomość podstawowych zasady komunikacji
 • Nabycie świadomości, że ten sam komunikat może być odebrany w inny sposób przez różne osoby
 • Zaznajomienie z różnymi stylami odbierania i nadawania komunikatów
 • Poznanie dominującego u siebie stylu odbierania komunikatów
 • Dostarczenie wiedzy na temat tego, czym jest informacja zwrotna
 • Nabycie świadomości skutków niepoprawnego przekazywania informacji zwrotnej
 • Przekazania wiedzy o sposobach komunikowania się z trudnym klientem
 • Przekazanie wiedzy i nabycie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej

Harmonogram szkolenia.

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Płaszczyzny komunikacji
 • Określenie własnego stylu komunikacji
 • Relacje z trudnym klientem
 • Forma asertywnego komunikatu
 • Błędy podczas delegowania zadań
 • Etapy delegowania zadania
 • Skutki błędnego przekazywania informacji zwrotnej
 • Ustalanie faktów
 • Korygująca informacja zwrotna
 • Informacja zwrotna podczas planowanych spotkań, rozmów okresowych

Metody szkoleniowe.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów przy wykorzystaniu poniższych metod:

 • praca w grupach
 • praca indywidualna
 • praktyczne ćwiczenia
 • analiza przypadków
 • symulacje

Opinie o szkoleniu.

„Zamówiona usługa została zrealizowana należycie, terminowo i zgodnie z umową.
Uczestnicy szkolenia bardzo wysoko ocenili pracę trenera, zakres merytoryczny programu oraz sposób przekazu wiedzy.”

Anna

Zainteresowało Cię szkolenie?