Szkolenie – Fotowoltaika w budownictwie mieszkalnym.

Opis szkolenia.

Instalacje fotowoltaiczne stanowią kluczowy element współczesnego budownictwa mieszkalnego. Ich rosnące znaczenie wynika z możliwości wytwarzania własnej energii elektrycznej, co przekłada się na oszczędności oraz korzystny wpływ na środowisko. W ramach tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę zakresu najważniejszych przepisów prawnych, aparatury instalacji PV, zasad zgłaszania instalacji u operatora, czy ochrony przeciwporażeniowej. Poruszane zagadnienia będą pomocne przy projektowania, montażu i obsłudze instalacji fotowoltaicznych oraz sprzedaży instalacji PV.

Dla kogo.

 • Instalatorzy
 • Handlowcy
 • Serwisanci instalacji fotowoltaicznych
 • Specjaliści ppoż.
 • Straż pożarna, OSP
 • Nauczyciele

Miejsce szkolenia.

 • Stacjonarnie – Województwo Śląskie i okolice
 • Online

Czas trwania szkolenia.

Dostępne warianty:

 • 1 dzień szkoleniowy, 4 godzin szkoleniowe
 • 1 dzień szkoleniowy, 8 godzin szkoleniowych

Harmonogram szkolenia.

 • Off-grid (wyspowa odłączona od sieci elektroenergetycznej)
 • On-grid (pracująca w obecności sieci elektroenergetycznej)
 • Hybrydowa (wyspowo/sieciowa)
 • Najważniejsze aspekty prawne dotyczące instalacji fotowoltaicznych
 • Obowiązująca ustawa
 • Netmetering
 • Różnice
 • Dobór
 • Łączenie paneli
 • Rodzaje
 • Odległości montażowe
 • Rodzaje
 • Dobór pojemności
 • Przeciwpożarowe
 • Nadprądowe
 • Wyłączniki różnicowoprądowe RCD
 • Przeciwprzepięciowe
 • Dobór
 • Rodzaje
 • Kolorystyka
 • Dobór
 • Rodzaje
 • Pełny schemat instalacji PV
 • Uproszczony schemat instalacji PV
 • Warunki środowiskowe a wyłączniki różnicowoprądowe
 • Elementy potencjalnie niebezpieczne

Metody szkoleniowe.

Szkolenie prowadzone jest przy wykorzystaniu poniższych metod:

 • aktywny wykład
 • pytania
 • analiza przypadków
 • dyskusja

Zainteresowało Cię szkolenie?