Pomiary, przeglądy, oględziny elektryczne.

Opis usługi inżynierskiej.

W ramach naszych usług realizujemy pomiary, przeglądy i oględziny poniższych elementów instalacji elektrycznych i automatyki:

 • przemysłowe rozdzielnice niskiego napięcia,
 • rozdzielnice obiektowe i domowe,
 • szafy sterownicze,
 • wyłączniki niskiego napięcia,
 • maszyny,
 • urządzenia,
 • instalacje fotowoltaiczne,
 • instalacje budynkowe,
 • instalacje w strefach przeciwwybuchowych.

Każdorazowo usługa zakończona jest odpowiednim protokołem, sporządzonym przez osobę do tego uprawnioną i posiadającą wymagane świadectwo kwalifikacji.

Realizujemy pomiary elektryczne bezpieczeństwa maszyn i urządzeń (np. dla ubezpieczyciela lub do zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonujemy pomiary okresowe (coroczne, pięcioletnie) oraz odbiorcze, w zakresie:

 • pomiar impedancji pętli zwarcia,
 • pomiar rezystancji izolacji,
 • sprawdzenie działania wyłączników różnicowo-prądowych RCD,
 • pomiar rezystancja uziemienia,
 • sprawdzenie ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych,
 • weryfikacja poprawności wykonania instalacji,
 • pomiar ciągłości przewodów,
 • pomiar oświetlenia,
 • sprawdzenie biegunowości,
 • sprawdzenie spadków napięć,
 • sprawdzenie kolejności faz,
 • próby funkcjonalne i operacyjne.

Usługa dodatkowa – badania termowizyjne.

Dodatkowo w ramach wykonywanych pomiarów, przeglądów i oględzin, mamy możliwość wykonania sprawdzenia instalacji i urządzeń kamerą termowizyjną. Pomiar ten może służyć do:

 • oceny poprawności wykonania połączeń elektrycznych,
 • sprawdzenia obciążenia przewodów,
 • wykrycia przeciążania urządzeń i silników elektrycznych.
pomiary elektryczne oględziny przeglądy

Zainteresowała Cię usługa?