Kurs „uprawnienia SEP” – Kwalifikacje energetyczne na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru w grupie 1

Opis kursu.

Bezpieczeństwo to podstawa pracy przy wszystkich instalacjach elektroenergetycznych. Zdanie egzaminu dopuszczającego do takiej pracy to jedno, a świadomość zagrożeń i umiejętność przeciwdziałania im oraz ograniczania ryzyka to druga sprawa. Na naszych szkoleniach poruszamy niezwykle ważne zagadnienia dotyczące eksploatacji sieci elektroenergetycznych. Przygotowujemy naszych kursantów kompleksowo do pracy. Nasi trenerzy to praktycy i osoby posiadające szerokie doświadczenie w przemyśle energetycznym.

Po szkoleniu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na kwalifikacje elektroenergetyczne w grupie 1 (G1), które są dodatkowo płatne. Ich cena ustalona jest ustawowo i wynosi:

 • 424,20 zł brutto za egzamin na kwalifikacje na stanowisku eksploatacji (E1),
 • 424,20 zł brutto za egzamin na kwalifikacje na stanowisku dozoru (D1).

Dla kogo.

 • Elektrycy i elektromonterzy
 • Pracownicy utrzymania ruchu
 • Osoby zajmujące się eksploatacją i dozorem instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
 • Osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje

Miejsce kursu.

 • Stacjonarnie – cała Polska
 • Online

Czas trwania kursu.

Dostępne warianty:

 • 1 dzień szkoleniowy, 8 godzin szkoleniowych
 • 2 dni szkoleniowe, 8-16 godzin szkoleniowych
 • 3 dni szkoleniowe, 16-24 godziny szkoleniowe

Cele szkoleniowe.

 • Zdanie egzaminu na kwalifikacje elektroenergetyczne na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru
 • Poznanie zasad budowy, działania i warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 • Poznanie zasad eksploatacji urządzeń instalacji i sieci
 • Poznanie zasad i warunków wykonywania prac montażowych
 • Nabycie świadomości zagrożeń dotyczących pracy przy instalacjach elektroenergetycznych
 • Poznanie zasad i wymagań bezpiecznej pracy i ochrony przeciwporażeniowej
 • Przekazanie wiedzy dotyczącej ochrony przeciwporażeniowej i zasad pierwszej pomocy
 • Poznanie zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub zagrożenia bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

Harmonogram kursu.

 • Rodzaje i zakresy uprawnień
 • Zakres tematyczny egzaminu
 • Warunki zdania egzaminu
 • Podstawowe wielkości elektryczne
 • Prawo Ohma
 • I i II prawo Kirchhoffa
 • Obwód prądu stałego DC
 • Obwód prądu przemiennego AC
 • Pomiar prądu, napięcia i przejścia
 • Napięcie dopuszczalne
 • Przyczyny wypadków przy instalacjach elektrycznych
 • Objawy i skutki prądu rażeniowego
 • Od czego zależy wartość prądu płynącego przez ciało porażonego?
 • Sposoby ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
 • TN-S
 • TN-C
 • TN-C-S
 • IT
 • TT
 • Klasy ochrony urządzeń
 • Stopnie ochrony IP
 • Wyłączniki nadmiarowo-prądowe
 • Bezpieczniki
 • Wyłączniki różnicowo-prądowe RCD
 • Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
 • Kolorystyka przewodów
 • Dobór przekroju przewodów
 • Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
 • PN-HD 60364
 • Ochrona przez zastosowanie bardzo niskich napięć (PELV lub SELV)
 • Ochrona podstawowa
 • Ochrona dodatkowa
 • Klasyfikacja ochrony przeciwporażeniowej
 • Przygotowanie stanowiska pracy
 • Ochrona ppoż
 • Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego
 • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
 • Najczęstsze pytania
 • Najczęściej popełniane błędy podczas egzaminu

Metody szkoleniowe.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów przy wykorzystaniu poniższych metod:

 • praca w grupach
 • praca indywidualna
 • praktyczne ćwiczenia
 • analiza przypadków
 • dyskusja

Dodatkowe informacje o kursie.

Egzamin na kwalifikacje elektroenergetyczne są dodatkowo płatne. Ich cena jest ustalana ustawowo i aktualnie do 30.06.2024 wynosi:

 • 424,20zł brutto za egzamin na stanowisku eksploatacji (E1),
 • 424,20zł brutto za egzamin na stanowisku dozoru (D1).

Zainteresowało Cię szkolenie?