Kurs – szafy sterownicze, podstawy elektrotechniki, układy sterowania i czytanie schematów elektrycznych.

Opis kursu.

Większość zakładów produkcyjnych i maszyn jest sterowana przez urządzenia znajdujące się w szafach sterowniczych. Do ich obsługi potrzebne są praktyczne umiejętności wymiany aparatów, modernizacji, czytania dokumentacji i tworzenia układów sterowania. Wymienione kompetencje są bardzo cenne w świecie przemysłu. To właśnie w celu pozyskania takich umiejętności powstał ten warsztat. Podczas niego uczestnicy nie otrzymają tylko niezbędnej wiedzy z zakresu elektrotechniki i aparatury elektrycznej, ale przede wszystkim sami będą mieli okazję posiąść praktyczne umiejętności: doboru przewodów, czytania dokumentacji elektrycznej, obsługi miernika, zarabiania przewodów, czy samodzielnego wykonania połączeń w szafie sterowniczej. Zajęcia odbywają się z użyciem makiet szkoleniowych ukazujących układ napędowy z silnikiem i szafą sterowniczą.

Po szkoleniu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na kwalifikacje elektroenergetyczne w grupie 1 (G1), które są dodatkowo płatne. Ich cena ustalona jest ustawowo i wynosi:

 • 424,20 zł brutto za egzamin na kwalifikacje na stanowisku eksploatacji (E1),
 • 424,20 zł brutto za egzamin na kwalifikacje na stanowisku dozoru (D1).

Dla kogo.

 • Pracownicy utrzymania ruchu
 • Mechanicy, elektromechanicy, elektromonterzy, technicy, elektrycy, automatycy
 • Osoby chcące zacząć swoją przygodę z automatyką lub elektryką przemysłową
 • Firmy chcące rozwinąć u swoich pracowników praktyczne umiejętności związane z obsługą szaf sterowniczych i instalacji elektrycznych
 • Osoby chcące nauczyć się czytać dokumentację elektryczną
 • Projektanci, chcący rozszerzyć wiedzę o umiejętności praktyczne

Miejsce kursu.

 • Stacjonarnie – cała Polska
 • Hybrydowo: stacjonarnie – cała Polska i Online

Czas trwania kursu.

Kurs może odbyć się w formie:

 • stacjonarnej – 3 dni praktycznych warsztatów stacjonarnych, łącznie 24 godziny szkoleniowe
 • blended learning – 1 dzień zajęć online i 2 dni praktycznych zajęć stacjonarnych, łącznie 24 godziny szkoleniowe

Cele szkoleniowe.

 • Poznanie podstawowych pojęć związanych z elektrotechniką
 • Zrozumienie zasad budowy urządzeń elektroenergetycznych, zasad ochrony przeciwporażeniowej i układów sieci
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania i rozróżniania poszczególnej aparatury szaf sterowniczych
 • Nauka doboru przewodów i kabli
 • Nabycie umiejętności czytania schematów elektrycznych i układów sterowania
 • Nauczenie się obsługi multimetrów cyfrowych
 • Nabycie umiejętność samodzielnych pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych
 • Nabycie umiejętności posługiwania się elektronarzędziami i zarabiania przewodów
 • Nauczenie się tworzenia połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją
 • Poznanie sposobów zabezpieczania obwodów sterowniczych
 • Nabycie umiejętności budowania i diagnozowania przekaźnikowych i stycznikowych układów sterowania
 • Nauka identyfikacji i naprawiania błędów działania aparatury w szafach sterowniczych

Harmonogram kursu.

 • Podstawowe wielkości elektryczne
 • Prawo Ohma
 • I i II prawo Kirchhoffa
 • Obwód prądu stałego DC
 • Obwód prądu przemiennego AC
 • Pomiar prądu, napięcia i przejścia
 • TN-S
 • TN-C
 • TN-C-S
 • IT
 • TT
 • Klasy ochrony urządzeń
 • Stopnie ochrony IP
 • Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
 • PN-HD 60364
 • Ochrona przez zastosowanie bardzo niskich napięć (PELV lub SELV)
 • Ochrona podstawowa
 • Ochrona dodatkowa
 • Klasyfikacja ochrony przeciwporażeniowej
 • Wyłączniki nadmiarowo-prądowe
 • Bezpieczniki
 • Wyłączniki różnicowo-prądowe RCD
 • Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
 • Wyłączniki silnikowe
 • Zasilacze
 • Przekaźniki (klasyczne, czasowe, bezpieczeństwa, specjalne)
 • Styczniki mocy
 • Przetworniki sygnałów
 • Przyciski sterownicze NC, NO
 • Kolorystyka przewodów
 • Dobór przekroju przewodów
 • Budowa dokumentacji
 • Symbole elektryczne
 • Analiza układów sterowania i zasilania
 • Schematy jednokreskowe
 • Schematy wielokreskowe
 • Pomiar prądu
 • Pomiar napięcia
 • Pomiar przejścia
 • Pomiar rezystancji
 • Typy i rodzaje mierników
 • Budowa
 • Uzwojenie
 • Połączenie w gwiazdę
 • Połączenie w trójkąt
 • Tabliczka znamionowa
 • Budowa szafy sterowniczej
 • Tabliczka znamionowa
 • Dokumentacja
 • Typowe urządzenia i elementy
 • Montaż
 • Zarabianie przewodów
 • Wykrywanie i eliminowanie typowych usterek
 • Układ start-stop
 • Układ nawrotny
 • Układ sekwencyjny
 • Taśmociąg
 • Układ łagodnego rozruchu

Metody szkoleniowe.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów przy wykorzystaniu poniższych metod:

 • samodzielny montaż układów sterowania
 • praktyczne warsztaty łączeniowe
 • obsługa miernika
 • obsługa narzędzi elektromonterskich
 • praca indywidualna
 • praktyczne ćwiczenia
 • analiza przypadków
 • dyskusja

Zainteresowało Cię szkolenie?