Kurs – Pomiary elektryczne w praktyce.

Opis kursu.

Nasz kurs nie jest zwykłym instruktażem, tylko praktycznymi zajęciami z doświadczonym trenerem, pomiarowcem. W ciągu 2 dniowych warsztatów będziesz mieć okazję poznać sposoby wykonywania pomiarów elektrycznych. Otrzymasz miernik i samemu wykonasz badania instalacji. Nauczysz się wypełniać protokół z pomiarów. Poznasz praktyczne wskazówki, na co zwracać uwagę podczas realizacji przeglądów, oględzin i badań odbiorczych.

Po kursie istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na świadectwa kwalifikacji elektroenergetycznych w grupie 1 (G1), które są dodatkowo płatne. Ich cena ustalona jest ustawowo i wynosi:

 • 424,20 zł brutto za egzamin na kwalifikacje na stanowisku eksploatacji (E1).
 • 424,20 zł brutto za egzamin na kwalifikacje na stanowisku dozoru (D1).

Dla kogo.

 • Elektrycy, elektromonterzy, technicy, serwisanci instalacji elektrycznych
 • Pracownicy utrzymania ruchu
 • Osoby chcące nauczyć się praktycznej umiejętności wykonywania pomiarów elektrycznych
 • Osoby chcące zdać egzamin na kwalifikacje elektroenergetyczne z uwzględnieniem prac kontrolno-pomiarowych
 • Firmy chcące rozwinąć u swoich pracowników praktyczne umiejętności związane z pomiarami elektrycznymi

Miejsce kursu.

 • Stacjonarnie – Województwo Śląskie i okolice
 • Online

Czas trwania kursu.

Szkolenie może odbyć się w wariantach:

 • 1 dzień – 8 godzin szkoleniowych online
 • 2 dni – 16 godzin szkoleniowych stacjonarnie

Cele szkoleniowe.

 • Uzupełnienie wiedzy z zakresu elektrotechniki
 • Zdobycie wiedzy z zakresu ochrony przeciwporażeniowej
 • Zapoznanie z aparaturą elektryczną
 • Zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania pomiarów elektrycznych
 • Nabycie umiejętności wypełniania protokołów pomiarowych
 • Przygotowanie do egzaminu na świadectwa kwalifikacji elektroenergetycznych w grupie 1, z uwzględnieniem prac kontrolno-pomiarowych

Harmonogram kursu.

 • Podstawowe wielkości elektryczne
 • Prawo Ohma
 • I i II prawo Kirchoffa
 • Obwód prądu stałego DC
 • Obwód prądu przemiennego AC
 • Pomiar prądu, napięcia i przejścia
 • Napięcie
 • Prąd
 • Częstotliwość
 • Rezystancja
 • Indukcyjność
 • Pojemność
 • Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
 • PN-HD 60364
 • Ochrona przez zastosowanie bardzo niskich napięć (PELV lub SELV)
 • Ochrona podstawowa
 • Ochrona dodatkowa
 • Klasyfikacja ochrony przeciwporażeniowej
 • Wyłączniki nadmiarowo-prądowe
 • Bezpieczniki
 • Wyłączniki różnicowo-prądowe RCD
 • Układ TN-S
 • Układ TN-C
 • Układ TN-C-S
 • Układ IT
 • Układ TT
 • Pomiar ciągłości przewodów
 • Pomiar rezystancji izolacji
 • Sprawdzanie biegunowości
 • Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia
 • Badanie skuteczności środków ochrony uzupełniającej
 • Pomiary parametrów wyłączników różnicowo-prądowych
 • Pomiary kolejności faz
 • Sprawdzanie spadku napięcia
 • Pomiary rezystancji uziemienia
 • Struktura protokołu z pomiarów elektrycznych
 • Przygotowanie protokołu
 • Podstawowe pojęcia związane z pomiarami oświetlenia
 • Zakres pomiarów

Metody szkoleniowe.

Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów, na których uczestnicy samodzielnie wykonują pomiary elektryczne. Szkolenie online realizowane jest w formie instruktażu trenera w czasie rzeczywistym. Zajęcia realizowane będą przy wykorzystaniu poniższych metod:

 • praktyczne warsztaty pomiarów elektrycznych z wykorzystaniem mierników firmy Sonel (za wyjątkiem szkolenia online)
 • praca w grupach
 • praca indywidualna
 • analiza przypadków
 • dyskusja

Zainteresowało Cię szkolenie?