Kurs – Elektryka od podstaw w praktyce, instalacje budynkowe.

Opis kursu.

Codziennie mamy styczność z instalacjami elektrycznymi, czy to w domu, czy w pracy. Praktyczna umiejętność modernizacji, napraw i obsługi instalacji elektrycznych to bardzo cenna kompetencja na rynku pracy. W tym celu powstał ten kurs -„Podstawy elektrotechniki i budynkowe instalacje elektryczne”. Podczas niego uczestnicy otrzymają nie tylko niezbędną wiedzę z zakresu elektrotechniki i aparatury elektrycznej, ale przede wszystkim sami będą mieli okazję posiąść praktyczne umiejętności: doboru przewodów i aparatów, czytania dokumentacji elektrycznej, obsługi miernika, zarabiania przewodów, montażu rozdzielnicy czy samodzielnego wykonania połączeń domowej instalacji elektrycznej. Zajęcia odbywają się z użyciem makiet szkoleniowych ukazujących domową instalację elektryczną.

Po szkoleniu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na kwalifikacje elektroenergetyczne w grupie 1 (G1), które są dodatkowo płatne. Ich cena ustalona jest ustawowo i wynosi:

 • 424,20 zł brutto za egzamin na kwalifikacje na stanowisku eksploatacji (E1),
 • 424,20 zł brutto za egzamin na kwalifikacje na stanowisku dozoru (D1).

Dla kogo.

 • Osoby chcące zacząć swoją przygodę z instalacjami elektrycznymi
 • Elektromechanicy, elektromonterzy, technicy, elektrycy
 • Pracownicy utrzymania ruchu
 • Osoby chcące nauczyć się czytać dokumentację elektryczną
 • Projektanci, chcący rozszerzyć wiedzę o umiejętności praktyczne

Miejsce kursu.

 • Stacjonarnie – cała Polska
 • Hybrydowo: stacjonarnie – cała Polska i online

Czas trwania kursu.

Szkolenie może odbyć się w formie:

 • stacjonarnej – 3 dni praktycznych warsztatów stacjonarnych, łącznie 24 godziny szkoleniowe
 • blended learning – 1 dzień zajęć online i 2 dni praktycznych zajęć stacjonarnych, łącznie 24 godziny szkoleniowe

Cele szkoleniowe.

 • Poznanie podstawowych pojęć związanych z elektrotechniką
 • Zrozumienie zasad budowy urządzeń elektroenergetycznych, zasad ochrony przeciwporażeniowej i układów sieci
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania i rozróżniania poszczególnej aparatury elektrycznej
 • Nauka doboru przewodów i kabli
 • Nabycie umiejętności czytania schematów elektrycznych
 • Nauczenie się obsługi multimetrów cyfrowych
 • Nabycie umiejętność samodzielnych pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych
 • Nabycie umiejętności posługiwania się elektronarzędziami i zarabiania przewodów
 • Nauczenie się tworzenia połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją
 • Nabycie umiejętności zbudowania układów zasilania gniazd, oświetlenia i innych urządzeń jedno- i trójfazowych
 • Nauka identyfikacji i naprawiania błędów działania instalacji elektrycznych

Harmonogram kursu.

 • Podstawowe wielkości elektryczne
 • Prawo Ohma
 • I i II prawo Kirchhoffa
 • Obwód prądu stałego DC
 • Obwód prądu przemiennego AC
 • Pomiar prądu, napięcia i przejścia
 • TN-S
 • TN-C
 • TN-C-S
 • IT
 • TT
 • Klasy ochrony urządzeń
 • Stopnie ochrony IP
 • Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
 • PN-HD 60364
 • Ochrona przez zastosowanie bardzo niskich napięć (PELV lub SELV)
 • Ochrona podstawowa
 • Ochrona dodatkowa
 • Klasyfikacja ochrony przeciwporażeniowej
 • Wyłączniki nadmiarowo-prądowe
 • Bezpieczniki
 • Wyłączniki różnicowo-prądowe RCD
 • Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
 • Zasilacze
 • Dobór zabezpieczeń
 • Kolorystyka przewodów
 • Dobór przekroju przewodów
 • Budowa dokumentacji
 • Symbole elektryczne
 • Analiza układów sterowania i zasilania
 • Schematy jednokreskowe
 • Schematy wielokreskowe
 • Pomiar prądu
 • Pomiar napięcia
 • Pomiar przejścia
 • Pomiar rezystancji
 • Typy i rodzaje mierników
 • Aparatura
 • Rozdzielnica
 • Przewody
 • Sposób montażu
 • Budowa rozdzielnicy
 • Zarabianie przewodów
 • Zasilanie dzwonka
 • Zasilanie gniazd elektrycznych
 • Włącznik światła
 • Łącznik krzyżowy
 • Łącznik schodowy

Metody szkoleniowe.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów przy wykorzystaniu poniższych metod:

 • samodzielny montaż układów elektrycznych
 • praktyczne warsztaty łączeniowe
 • obsługa miernika
 • obsługa narzędzi elektromonterskich
 • praca indywidualna
 • praktyczne ćwiczenia
 • analiza przypadków
 • dyskusja

Opinie o kursie.

„Twoje szkolenie było bardzo dobrze przygotowane szczególnie dla takich osób ja, które nie miały dotychczas do czynienia z instalacjami elektrycznymi. W bardzo przystępny sposób od A do Z zapoznałeś mnie z zagadnieniami związanymi z domowymi instalacjami elektrycznymi. Nie tylko w teorii, ale również praktyczne zajęcia były bardzo ciekawe i wiele nauczyłem się na nich. Na modelu instalacji twojego pomysłu miałem możliwość w praktyce przećwiczyć działanie wcześniej poznanych schematów i uzmysłowić sobie jak to wszystko działa. Wielkie dzięki za wprowadzenie mnie w świat elektryczności bo dzięki tobie już nie będzie mnie tak często kopał prąd i z taką mocą:-) Pochwalę Ci się .. po twoim szkoleniu naprawiłem światło na korytarzu w domu. Od ponad roku dwie lamy się nie świeciły. A teraz po rozpoznaniu problemu i naprawie instalacji wszystko działa… radość w domu nieopisana a ja jestem bohaterem domu:-)!!!!”

Adam, Uczestnik kursu

Zainteresowało Cię szkolenie?