Kurs „Elektryk Budowlany z uprawnieniami do 1 kV” dla Zespołu Szkół w Lidzbarku.

Opis zrealizowanego szkolenia.

Na zlecenie firmy STREFA ROZWOJU, dla uczniów Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku zrealizowaliśmy 2-dniowe szkolenie w formie stacjonarnej o nazwie „Elektryk Budowlany z uprawnieniami do 1kV. Głównym celem kursu było przygotowanie do egzaminu na uzyskanie kwalifikacji elektroenergetycznych G1 z zakresu eksploatacji i dozoru, wraz z uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi. Wszyscy uczestnicy szkolenia zdali swoje egzaminy z wynikiem pozytywnym. Za realizację szkolenia otrzymaliśmy od klienta referencje.

Program zrealizowanego szkolenia.

  1. Dokumentacja egzaminacyjna
  2. Podstawy elektrotechniki
  3. Bezpieczeństwo elektryczne
  4. Układy sieci
  5. Zasady budowy urządzeń
  6. Aparatura elektroenergetyczna
  7. Rodzaje kabli
  8. Ochrona przeciwporażeniowa
  9. Zasady organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
  10. Przykładowe pytania na egzamin