Cykl szkoleń: zarządzanie projektami, 5S, zarządzanie zmianą dla firmy CDW.

Opis zrealizowanego cyklu szkoleń.

Dla pracowników firmy CDW Sp. z o.o. zrealizowaliśmy pełny cykl szkoleniowy, mający na celu usprawnienie pracy w najważniejszych obszarach dla firmy: optymalizacja stanowisk pracy i zmniejszenie powierzchni użytkowej oraz w zakresie zarządzania projektami. Poza samymi warsztatami projekt obejmował audyt 5S, pełne wdrożenie podejścia projektowego w firmie wraz ze wsparciem poszkoleniowym i follow-up podsumowujący zrealizowane po szkoleniu działania. Uczestnicy szkolenia bardzo docenili indywidualne podejście w przypadku doboru programu, narzędzi i technik szkoleniowych. Za realizację cyklu szkoleniowego otrzymaliśmy od klienta referencje.

Harmonogram zrealizowanego procesu szkoleniowego.

  • Audyt 5S w 3 lokalizacjach firmy
  • Szkolenie z zarządzania projektami i zespołami w oparciu o kaskadowy model zarządzania, wraz z wdrożeniem w firmie
  • Warsztaty 5S
  • Szkolenie „Zarządzanie zmianą”
  • Wsparcie po szkoleniu
  • Follow-up procesu szkoleniowego

Zainteresowało Cię szkolenie?