Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa.

Opis audytu.

DevelopTech oferuje usługę Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa, która obejmuje kompleksowe opracowanie dotyczące zużycia energii, analizy danych techniczno-budowlanych oraz charakterystykę energetyczną budynku i instalacji. Przegląd obejmuje zakres co najmniej 90% całkowitego zużycia energii danego przedsiębiorstwa. Audyt ma na celu zaproponowanie konkretnych kroków optymalizacyjnych, prowadzących do dodatkowych oszczędności finansowych uzyskanych w wyniku zmniejszenia zużycia energii.

Zgodnie z przepisami ustawy o efektywności energetycznej, wszystkie duże przedsiębiorstwa w Polsce (zatrudniające 250 lub więcej pracowników i których roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowita roczna kwota bilansowa przekracza 43 miliony euro) są zobowiązane do regularnego przeprowadzenia audytu energetycznego co 4 lata. Ze względu na korzyści jakie niesie audyt energetyczny przedsiębiorstwa, zalecamy również przeprowadzenie go w mniejszych firmach.

Czas realizacji audytu oraz cena usługi zależą głównie od wielkości przedsiębiorstwa, specyfiki instalacji i urządzeń oraz rodzaju prowadzanych procesów technologicznych.

Korzyści jakie wynikają z Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa i realizacji rekomendacji.

 • identyfikacja potencjału oszczędności w przedsiębiorstwie,
 • obniżenie kosztów zakupu energii,
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego firmy,
 • spełnienie norm i przepisów prawnych,
 • wzrost konkurencyjności firmy,
 • uzyskanie możliwości dofinansowania ze środków gminnych, krajowych i unijnych,
 • wzrost produktywności przedsiębiorstwa,
 • podniesienie jakości przedsiębiorstwa w obszarze środowiskowym (redukcja emisji gazów, hałasu, ciepła i innych niebezpiecznych czynników).

Audyt obejmuje analizę obszarów takie jak:

 • faktury i opłaty za media,
 • organizacja pracy,
 • budynek lub zespół budynków,
 • systemy ciepła i energii,
 • urządzenia i instalacje techniczne,
 • transport (w tym flota samochodowa),
 • wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej.

Zainteresowała Cię usługa?