Audyt elektroenergetyczny i ekspertyza techniczna.

Opis audytu.

Pierwszym rekomendowanym przez nas krokiem w procesie optymalizacji elektrycznych i transformacji energetycznej w firmach jest audyt elektroenergetyczny. Jest to analiza i ekspertyza obecnej sytuacji elektroenergetycznej przedsiębiorstwa.

Usługa może mieć również charakter ekspertyzy technicznej, której celem jest przygotowanie aktualnej oceny instalacji wraz z rekomendacjami.

Wśród urządzeń i obiektów podlegających audytowi lub ekspertyzie można wyróżnić: oświetlenie, silniki, pompy, transformatory, sieci elektroenergetyczne, rozdzielnice, układy zasilania instalacji sprężonego powietrza.

Korzyści wynikające z audytu elektroenergetycznego i realizacji rekomendacji:

 • obniżenie kosztów energii elektrycznej,
 • obniżenie kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń,
 • wydłużenie żywotności maszyn i urządzeń,
 • zmniejszenie liczby awarii,
 • eliminacje przerw w zasilaniu i nieplanowanych postojów w produkcji,
 • zwiększenie bezpieczeństwa,
 • poprawa jakości zasilania.

Audyt, analiza i ekspertyza uwzględnia poniższe obszary:

 • optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej,
 • znalezienie potencjalnych marnotrawstw związanych energią elektryczną,
 • ocena stanu technicznego instalacji, maszyn i urządzeń,
 • optymalizacja kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń oraz zużywanej przez nie energii elektrycznej,
 • analiza jakości zasilania,
 • bezpieczeństwo elektryczne i ocena wdrożonych już procedur z nim związanych,
 • wykrycie przyczyn awarii i usterek,
 • ocena oświetlenia i związanych z nią kosztów,
 • wsparcie w zarządzaniu magazynem elektrycznych części zamiennych.

Z usługi warto skorzystać w sytuacjach, jeżeli w firmie zaobserwowano którąś z poniższych sytuacji:

 • wysokie koszty za energię elektryczną,
 • opłaty za pobór mocy biernej,
 • migotanie oświetlenia,
 • krótkotrwałe przerwy w zasilaniu,
 • podwyższenie lub obniżenie napięcia zasilania,
 • częste psucie się falowników, UPSów, zasilaczy, przepalanie się wkładek bezpiecznikowych lub uszkodzenia uzwojeń silników,
 • awarie układów kompensacji mocy,
 • przegrzewanie się, głośna praca lub uszkodzenia uzwojeń transformatorów,
 • szybka degradacja izolacji kabli.

W skład usługi wchodzi:

 • ustalenie celu audytu,
 • wstępna analiza przed audytem,
 • realizacja audytu i pomiarów na obiekcie klienta,
 • opcjonalnie przegląd lub oględziny instalacji, maszyn i urządzeń,
 • przygotowanie raportu wraz z rekomendacjami,
 • omówienie rekomendacji z klientem,
 • wsparcie techniczne po audycie.

Zainteresowała Cię usługa?