Audyt Efektywności Energetycznej (Białe Certyfikaty).

Opis audytu.

DevelopTech oferuje kompleksową usługę „Audyt Efektywności Energetycznej”, która polega na dokładnej analizie zużycia energii oraz stanu technicznego konkretnego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji. Celem przeprowadzenia audytu i realizacji przedsięwzięcia jest optymalizacja kosztów energii oraz uzyskanie przez klienta białego certyfikatu.

Białe certyfikaty stanowią świadectwa finansowe, które mogą być sprzedawane na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Dzięki temu, firmy mają możliwość uzyskania dodatkowych przychodów lub pokrycia kosztów inwestycji.

Przykładowo, oszczędność energii na poziomie 10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku (czyli ponad 116,3 MWh/rok lub 418,68 GJ/rok) daje zwrot inwestycji na poziomie minimum 21 000 zł przy aktualnych cenach białych certyfikatów na TGE.

W ramach tej usługi przeprowadzamy szczegółową ocenę efektywności energetycznej pojedynczego przedsięwzięcia i przygotowujemy spersonalizowany plan działania, mający na celu poprawę efektywności energetycznej. Oferujemy zarówno zarekomendowanie przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną, jak i ocenę oraz dokumentację działań proponowanych przez klienta.

Przykłady przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

 • remont obiektu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 • modernizacja lub wymiana oświetlenia,
 • modernizacja lub wymiana poszczególnych urządzeń oraz instalacji związanych z procesami przemysłowymi, energetycznymi lub telekomunikacyjnymi,
 • wymiana silników elektrycznych,
 • izolacja instalacji przemysłowych,
 • modernizacja lub wymiana źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych,
 • wprowadzenie systemów odzysku energii,
 • ograniczenie strat związanych z wszelkiego rodzaju poborem, przesyłem oraz wykorzystaniem energii w formie prądu lub ciepła,
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i inne.

Korzyści wynikające z Audytu Efektywności Energetycznej i realizacji przedsięwzięć.

 • pozyskanie białych certyfikatów z możliwością ich sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), przy aktualnych cenach na TGE minimalny zwrot z inwestycji wynosi 21 000 zł,
 • identyfikacja sposobów oszczędności w przedsiębiorstwie,
 • zmniejszenie zużycia energii i miesięcznych kosztów,
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego firmy,
 • podniesienie jakości przedsiębiorstwa w obszarze środowiskowym,
 • poprawa wizerunku firmy.
Audyt Efektywności Energetycznej

Zainteresowała Cię usługa?