Analiza danych o rynku pracy.

Dla kogo.
 • Pracownicy działów HR, rekruterzy, HR Bussines Partnerzy
 • Osoby odpowiedzialne za politykę kadrową w firmie
 • Doradcy zawodowi
 • Pracownicy biur karier
 • Osoby zainteresowane przyszłymi trendami na rynku pracy i chcące nauczyć się analizować raporty dotyczące rynku pracy
Gdzie.
 • Stacjonarnie – cała Polska
 • Online
Czas trwania.
 • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
Opis.

W dzisiejszym (i nie tylko – jak głosił Heraklit z Efezu) świecie jedyną pewną rzeczą są zmiany! Jak za nimi nadążać i skąd czerpać informacje o zmieniającym się rynku pracy? Dowiesz się tego na tym szkoleniu! Nauczysz się analizować dane o rynku pracy oraz poznasz wpływ czynników makroekonomicznych na atrakcyjność pracodawcy. Zdobędziesz wiedzę o tym co wpływa na rozwój gospodarki oraz jak przygotować się na przyszłość. Podczas warsztatów poznasz oczekiwania pracowników wobec rynku pracy. Przeanalizujesz wymagania pracodawców względem przyszłych kandydatów. Weźmiesz pod lupę employer branding Twojej organizacji i sprawdzisz jak jesteś postrzegany/a przez rynek pracy. Dzięki analizie danych będziesz w stanie dostosować perspektywy rynku pracy do wzmocnienia inicjatyw rozwoju talentów w organizacji.

Cele szkoleniowe.
 • Nabycie wiedzy z zakresu mierników związanych z rynkiem pracy i umiejętności ich interpretacji
 • Poznanie czynników makroekonomicznych i społecznych wpływających na rynek pracy
 • Poznanie wpływu czynników makroekonomicznych na atrakcyjność pracodawcy
 • Nabycie świadomości znaczenia employer brandingu w dynamice rynku pracy
 • Poznanie oczekiwań pracowników względem rynku pracy oraz pracodawców względem kandydatów
 • Nabycie umiejętności analizy marki pracodawcy pod kątem postrzegania jej przez przyszłych pracowników
 • Rozwinięcie umiejętności analizowania danych z systemu edukacji i porównywania ich z perspektywami rynku pracy
 • Zwrócenie uwagi na uniwersalne kompetencje przyszłości
Harmonogram.
 • Kluczowe pojęcia i terminologia związana z analizą danych rynku pracy
 • Rynek pracy a rozwój organizacji
 • Poznanie kluczowych mierników
 • Analiza raportów związanych ze stosunkami zatrudnienia, statystykami płac, współczynnikiem aktywności zawodowej oraz rotacji w miejscach pracy
 • Trendy wzrostu gospodarczego
 • Wpływ regulacji rządowych na rynek pracy
 • Zasadnicze zmiany na rynku pracy w ujęciu społecznym
 • Wyzwania rynku pracy
 • Cykle gospodarcze – w jakiej fazie się znajdujemy?
 • Dostępność wykwalifikowanych pracowników a regiony i branże
 • Prognozy zapotrzebowania w różnych sektorach i opracowanie planu zatrudnienia
 • Znaczenie marki pracodawcy
 • Odbiór organizacji przez jednostki zewnętrzne
 • Kultura organizacji a pozyskiwanie talentów
 • Dostosowanie marki pracodawcy do wymagań rynku pracy
 • Poznanie zawodowych losów absolwentów uczelni
 • Edukacja a rynek pracy
 • Kompetencje niezbędne w przyszłości
 • Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a pracodawcami
Metody szkoleniowe.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów przy wykorzystaniu poniższych metod:

 • studium przypadków i rzeczywiste przykłady ilustrujące praktyczne zastosowania
 • praca z dokumentami
 • analiza raportów
 • praca w grupie
 • praca indywidualna
 • dyskusja
 • praktyczne ćwiczenia

Zainteresowało Cię szkolenie?